Rada Artystyczna

Rada Artystyczna 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF 2017
1. Waldemar Raźniak — prorektor ds. współpracy międzynarodowej,
przewodniczący Rady,
2. Danuta Janicka-Mierzwa – kierownik Biura Festiwalowego, sekretarz
Rady
3. Mateusz Bednarkiewicz — wykładowca, przedstawiciel WR
4. Łukasz Borkowski — wykładowca, przedstawiciel WA
5. Janusz Majcherek — wykładowca, przedstawiciel WOT
6. Daria Kopiec — studentka WR
7. Barbara Michalczyk — studentka WOT
8. Hanna Skarga — student WA