Rada Artystyczna

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu skład Rady Artystycznej

7. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF

1. Cezary Morawski – Dyrektor Festiwalu, przewodniczący Rady Artystycznej

2. Beata Szczucińska – zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych

3. Andrzej Strzelecki -rektor i wykładowca Akademii Teatralnej

4. Piotr Kłoczowski – wykładowca Akademii Teatralnej

5. Marcin Perchuć – wykładowca Akademii Teatralnej

6. Jarosław Kilian – wykładowca Akademii Teatralnej

7. Barbara Wiśniewska – studentka Akademii Teatralnej

8. Łukasz Borkowski – student Akademii Teatralnej

9. Krzysztof Kwiatkowski – student Akademii Teatralnej