Rada Artystyczna

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu skład Rady Artystycznej

8. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF

Andrzej Strzelecki – Dyrektor Festiwalu, Rektor Akademii Teatralnej 

Beata Szczucińska – Zastępca Dyrektora Festiwalu, Kanclerz Akademii Teatralnej 

Waldemar Raźniak – Pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej, Prodziekan Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej 

Jarosław Kilian – Pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej, Prodziekan Wydziału Reżyserii

Bohdan Michalski – Pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej, wykładowca Akademii Teatralnej (Wydział Wiedzy o Teatrze)

Ryszard Peryt – Wykładowca Akademii Teatralnej (Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii)

Janusz Majcherek – Wykładowca Akademii Teatralnej (Wydział Wiedzy o Teatrze)

Mateusz Żurawski – Wykładowca Akademii Teatralnej (Wydział Wiedzy o Teatrze)

Marcin Hycnar – Student Akademii Teatralnej (Wydział Reżyserii)

Łukasz Borkowski – Student Akademii Teatralnej (Wydział Aktorski)

Szymon Spichalski – Student Akademii Teatralnej (Wydział Wiedzy o Teatrze)