Rada Artystyczna

Waldemar Raźniak
prorektor ds. współpracy międzynarodowej, przewodniczący Rady

Danuta Janicka-Mierzwa
kierownik Biura Festiwalowego, sekretarz Rady

Mateusz Bednarkiewicz
wykładowca, przedstawiciel Wydziału Reżyserii

Łukasz Borkowski
wykładowca, przedstawiciel Wydziału Aktorskiego

Janusz Majcherek
wykładowca, przedstawiciel Wydziału Wiedzy o Teatrze

Daria Kopiec
studentka Wydziału Reżyserii

Barbara Michalczyk
studentka Wydziału Wiedzy o Teatrze

Hanna Skarga
studentka Wydziału Aktorskiego