Rada Artystyczna

prof. AT dr hab. WALDEMAR RAŹNIAK
prorektor ds. studenckich i międzynarodowych Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie, przewodniczący Rady artystycznej

prof. dr hab. JAROSŁAW GAJEWSKI
wykładowca Wydziału Wiedzy o Teatrze

dr MARTA MIŁOSZEWSKA
wykładowczyni Wydziału Reżyserii

MICHAŁ ZDUNIK
student Wydziału Reżyserii

JAN KAROW
student Wydziału Wiedzy o Teatrze

HELENA URBAŃSKA
studentka Wydziału Aktorskiego