Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. WOJCIECH MALAJKAT
rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie, dyrektor 10. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF 2019

BEATA SZCZUCIŃSKA
zastępca dyrektora Festiwalu

AGNIESZKA ZAJK-TWORKOWSKA
zastępca dyrektora Festiwalu

KATARZYNA RENES-OBROCHTA
kierowniczka Biura 10. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF

PIOTR NOWAK
kierownik pionu obsługi technicznej 

KATARZYNA SZUBIŃSKA
specjalista ds. sprzedaży

ADAM OZGA
koordynator ds. obsługi studenckiej

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
współpracownik ds. technicznych

SABINA ZYGMANOWSKA
opiekunka jury

MARTA LACHOWSKA
identyfikacja wizualna Festiwalu

MONIKA PRZESPOLEWSKA-STANKUNOWICZ
asystentka Biura

JAN KAROW
redaktor tekstów festiwalowych