Akademia Teatralna

Warszawa jest ciekawym miejscem, leżącym na przecięciu dwóch historycznych osi geograficznych i kulturowych: Wschód-Zachód symbolicznie przecina Wisła, a Północ-Południe reprezentuje chociażby przebieg dawnego bursztynowego szlaku. Od czasów ojca polskiej poezji Jana Kochanowskiego był tu obecny duch humanizmu – architektura stołecznego miasta była dziełem włoskich artystów czasów Oświecenia (co widać m.in. w sylwetce zrekonstruowanego budynku naszej szkoły i teatru). Prócz kultur śródziemnomorskich i południowych, swoje oddziaływanie zaznaczyły tu północne tradycje protestanckie (w Warszawie tworzył choćby prekursor literatury fantastycznej E.T.A. Hoffman), ale i dorobek wielkich reformatorów teatru ze Wschodu i Zachodu. Myśl Konstantego Stanisławskiego spotykała się tu z koncepcjami Bertolta Brechta, Edwarda Gordona Craiga i teatrem francuskim. To tu tworzył Juliusz Osterwa, Ryszard Bolesławski i Leon Schiller, a później Konrad Swinarski czy Jerzy Grzegorzewski. Ostatnie lata przyniosły twórcze spotkania z Jacquesem Lassallem oraz Eimuntasem Nekrošiusem. Polska XX wieku, szczególnie dotknięta doświadczeniem wojen i holocaustu, pokazała światu awangardowe teatry Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora. Dzisiaj nasz kraj to niezwykle dynamiczny obszar Europy, gdzie przemiany społeczne i ekonomiczne zachodzą bardzo szybko.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza zlokalizowana w sercu Warszawy i w Białymstoku jest niewielką jak na standardy światowe, bo liczącą nie więcej niż czterystu studentów, autonomiczną wyższą uczelnią państwową, kształcącą w ramach studiów magisterskich aktorów, lalkarzy, reżyserów i teatrologów. Myślimy o sobie jako o instytucji, gdzie uczenie rzemiosła wiąże się z refleksją humanistyczną: obok wydarzeń artystycznych organizowane są konferencje oraz prowadzona jest działalność wydawnicza i naukowa. Odwołując się do ponad dwustuletniej tradycji nauczania artystów w Warszawie, staramy się być otwarci na najnowsze kierunki i zjawiska w sztuce europejskiej i światowej. Przygotowujemy do pracy nie tylko w teatrach repertuarowych i niezależnych, ale również w telewizji i filmie. Akademia to wylęgarnia talentów, miejsce eksperymentów, artystycznego ryzyka oraz przestrzeń debaty nt. problemów naszej współczesności. Współpracujemy z licznymi uczelniami zagranicznymi, organizujemy wymiany dla studentów i pedagogów, uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych festiwalach oraz organizacjach zrzeszających uczelnie artystyczne, a raz na dwa lata jesteśmy gospodarzami Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF i Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA.

Prace naszych studentów i profesorów można oglądać na całym świecie – od Limy po Sankt-Petersburg, od Pekinu po The Globe w Londynie, od New Delhi po Meksyk. Promujemy kulturę polską na świecie dzięki ścisłej współpracy z takimi instytucjami i organizacjami jak Instytut Adama Mickiewicza, Teatr Narodowy, European Union of Theatre Schools and Academies, Platform for European Theatre Academies, Instytutami Kultury Polskiej, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, programem Erasmus Plus.

Rok 2019 jest dla nas jubileuszowy. Obchodzimy dwudziestolecie istnienia naszego szkolnego teatru, który odbudowany został na odnalezionych, historycznych fundamentach. Od 1754 roku działała tu bowiem szkoła Pijarów Collegium Nobilium, kształcąca synów magnackich i bogatą szlachtę. Teatr ów miał służyć nie tylko rozrywce, ale i edukacji społeczeństwa. Wystawiono tu wiele polskich prapremier sztuk Corneille’a, Molière’a, Racine’a czy Voltaire’a. Okazał się on sukcesem szkoły – wiele pisano i mówiono o „powszechnym licznych spektatorów ukontentowaniu”. Rok 2019 to także jubileusz Festiwalu ITSelF, na którego dziesiątą edycję mamy przyjemność zaprosić.

Prof. AT dr hab. Waldemar Raźniak

Fot_Bartek_Warzecha_DSC5203