Ślub

„(…) Ślub nie jest opracowaniem artystycznym jakiegoś problemu czy sytuacji (…), ale luźnym wyładowaniem wyobraźni, wytężonej, co prawda, w określonym kierunku. To nie znaczy, aby Ślub nie opowiadał nam pewnej historii: to dramat człowieka współczesnego, którego świat został zrujnowany” – tak o swoim dramacie pisał Witold Gombrowicz. Studenci wydziału aktorskiego starają się na bieżąco stwarzać rzeczywistość, unikać pułapki klasycznie rozumianej dramaturgii i stale zaskakiwać widza.