HOHOHOHO
Guus Diepenmaat

W opuszczonej Europie pozostały tylko granice. Jednej z nich pilnuje czterech strażników – ale czego tak naprawdę pilnują? Trenują na wypadek ewentualnej konfrontacji, która jednak nigdy nie nadejdzie. A co się robi, jeśli nie ma się wroga? Wymyśla się go.

Inspiracją dla Hohohoho była duża liczba żołnierzy, która pojawiła się nagle na ulicach Brukseli w listopadzie 2015 roku. W spektaklu występują aktorzy różnego pochodzenia. Każdy z nich mówi w swoim ojczystym języku, co symbolizuje multikulturową Brukselę, a w szerszej perspektywie – całą Europę. Twórcy badają w nim zjawisko czekania i to, co ono ze sobą przynosi: nudę, ciszę, agresję. Z jednej strony wygłaszają pochwałę radości i wyobraźni, z drugiej mówią wprost o tym, że Europa chyli się ku upadkowi, a my po prostu na to patrzymy, nic nie robiąc.

 

Królewski Instytut Teatru, Filmu i Sztuk Audiowizualnych powstał w 1962 roku jako odpowiednik Francuskiego Instytutu Sztuk Performatywnych. W 1995 roku stał się częścią Uniwersytetu Erazma w Brukseli, zachowując jednocześnie dużą autonomię.

W przeciwieństwie do uczelni kształcących przede wszystkim profesjonalnych aktorów, Instytut zwraca szczególną uwagę na wykształcenie operatorów, realizatorów, scenarzystów i innych osób pracujących nad ostatecznym kształtem spektaklu lub filmu. Większość zajęć jest prowadzona w formie umożliwiającej bezpośredni dialog między wykładowcą i studentem, a głównym celem szkoły jest stworzenie każdemu studentowi warunków, w których może określić swój własny artystyczny język.

Instytut prowadzi studia licencjackie (produkcja, reżyseria filmowa, dokumentalistyka, realizacja telewizyjna, realizacja dźwięku, montaż, scenopisarstwo, radio, reżyseria i aktorstwo dramatyczne) i magisterskie (film, dokumentalistyka, telewizja, scenopisarstwo, animacja, radio, reżyseria i aktorstwo dramatyczne), których najważniejszym elementem jest zrealizowanie własnego projektu w odpowiedniej dziedzinie. Jednym z najbardziej znanych absolwentów uczelni jest Ivo van Hove.