DO DNA

W spektaklu DO DNA młodzi aktorzy próbują wrócić do źródeł śpiewu ukrytych poza chaosem naszej codzienności, jej mało znaczących, pustych, a często agresywnych brzmień, i odpowiedzieć na pytanie: czy rzeczywiście zatarła się potrzeba śpiewu?

Na spektakl składają się teksty i muzyka z oryginalnych źródeł pieśni ludowej – zbiorów Oskara Kolberga i ks. Władysława Skierowskiego. Całość widowiska została uporządkowana według tematów – zasiew i zbiór, wesele i wojna, narodziny i śmierć, bieda, ofiara. Nie chodzi jednak o śpiewanie opowieści, lecz o sięgnięcie do śladów pozostawionych na dnie istnienia.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę. Kształci studentów w ramach jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, które na kierunku aktorstwo trwają dziewięć semestrów, a na kierunku reżyseria dziesięć semestrów. Posiada pięć wydziałów: Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski w Filii we Wrocławiu oraz Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Filia PWST we Wrocławiu prowadzi również kształcenie w ramach Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. Uczelnią od początku istnienia kierowali wybitni artyści teatru: Juliusz Osterwa, Tadeusz Burnatowicz, Władysław Woźnik, Eugeniusz Fulde, Bronisław Dąbrowski, Jerzy Krasowski, Danuta Michałowska, Jerzy Trela, Jerzy Stuhr. Historię PWST współtworzyli z jednej strony wybitni pedagodzy (związani z Uczelnią przez dłuższy czy krótszy okres), zarówno aktorzy, reżyserzy, jak i teoretycy, a z drugiej absolwenci, którzy w znaczący sposób wpłynęli na kształt polskiego teatru. Wielu z nich obecnie współpracuje z PWST jako pedagodzy i reżyserzy spektakli dyplomowych. O specyfice krakowskiej Uczelni decyduje również jej bliski związek z teatrami krakowskimi.

 

fot. Bartek Cieniawa