STRANGERS IN PARADISE
na motywach filmu Michała Marczaka Fuck for Forest

Strangers in Paradise powstał z inspiracji filmem dokumentalnym Michała Marczaka Fuck for Forest. Spektakl opowiada o komunie, która podporządkowała całe swoje życie idei wolności. Bohaterowie spektaklu to członkowie ekologicznej organizacji non-profit zajmującej się ochroną środowiska. Tworzą materiały pornograficzne, aby zebrać pieniądze na cele ekologiczne. Tym samym obnażają porno biznes. Sex jest dla nich towarem. Robią to, za co inni chcą płacić. Strangers in Paradise to postdramatyczna forma teatralna z elementami tańca współczesnego, teatru fizycznego, muzyką na żywo. Łącząca różne formy ekspresji teatralnej, tworząca dynamiczny, zmysłowy efekt, który nie pozostawia nikogo obojętnym.