Komitet Honorowy 10. ITSelF

Prof. Jan Englert

Prof. Jarosław Gajewski

Prof. Tomasz Kubikowski

Prof. Janusz Majcherek

Dr Barbara Osterloff

Prof. Andrzej Strzelecki

Prof. Lech Śliwonik